พิธีการแต่งงานแบบอิสลาม

 
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
 
พิธีการแต่งงานแบบอิสลาม
พิธีแต่งงานแบบอิสลาม การประกอบ "พิธีนิกาห" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การแต่งงานตามบทบัญญัติของศาสนา
2. การแต่งงานตามประเพณีที่ปฏิบัติกัน
ที่ต้องแบ่งเช่นนี้เพราะการแต่งงานของชาวมุสลิมบางกลุ่มจะผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนเข้าไปด้วย เช่น การแห่เจ้าสาวเข้ามัสยิดโดยมีต้นกล้วย ต้นอ้อย อยู่หน้าขบวน หรือมีขนมหวานแบบไทย เป็นต้น สำหรับประเพณีการแต่งงานในศาสนาอิสลามก็ไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่น กล่าวคือจะมีการเริ่มต้นที่ "การสู่ขอ" เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในประเพณีอิสลามนั้นยังมีข้อกำหนดถึงสตรีที่บุรุษสามารถขอแต่งงานได้เอาไว้ด้วยว่า สตรีนั้นจะต้องไม่ได้อยู่ระหว่าง "อิดดะฮฺ" กล่าวคือ อยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของการหย่าร้างหรือสามีเสียชีวิตนั่นเอง ทั้งนี้ต้องรอจนครบ 4 เดือนแล้วจึงจะสู่ขอได้
การแต่งงานแบบอิสลาม
เงื่อนไขหลักในการแต่งงานที่ถูกต้อง
- เป็นการยินยอม ในการอยู่กิน ฉันสามีภรรยา ของคู่แต่งงานเองและญาติ ๆ ทั้งสองฝ่าย
- มีการมอบสินสอดเพื่อเป็นของกำนัลที่เจ้าบ่าวพึงมีต่อเจ้าสาว - ประกอบด้วยพยานในพิธีอย่างน้อย 2 คน ชายหรือหญิงก็ได้ นิยมเป็นผู้ชายและต้องเคร่งเรื่องศาสนา เช่น ผู้ที่ทำละหมาด 5 ครั้ง/วัน เป็นต้น
- มีการประกาศเพื่อเฉลิมฉลอง พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการให้สังคมรับรู้ เมื่อฝ่ายหญิงตกลงแต่งงานและมีการกำหนด "มะฮัร" ซึ่งเป็นเงินที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงตามที่ฝ่ายหญิงเรียกร้อง และเงินนั้นจะเป็นของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว จากนั้นก็หาวันแต่งงานตามสะดวก ทั้งนี้ในวันแต่งงานจะต้องมีการยกของหมั้นหรือมะฮัรไปที่บ้านเจ้าสาว ซึ่งก็จะมีการทำพิธีอะกัด-นิกาฮต่อหน้าสักขีพยานจะเป็นชาย 2 หรือว่าหญิงสองคนก็ได้

คำสอนก่อนแต่งงาน
ก่อนทำพิธีนิกาห โต๊ะครู อาจารย์ บาบอ อุซตาซ (เป็นชื่อเรียกผู้รู้ตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นที่และสถานที่) จะเป็นผู้ที่ทำพิธีนิกาห ให้ตามแต่คู่บ่าวสาวจะสะดวก ฤารักจะไร้พรมแดน อิสลามไม่อนุญาตให้คู่รักต่างศาสนาแต่งงานกันแต่ถ้ารักกันจริง ๆ ต้องเข้าไปเป็นอิสลามก่อน โดยการเรียนรู้ศาสนา ให้เข้าใจถึงหลักของอิสลามโดยถ่องแท้จากผู้รู้ มิเช่นนั้นแล้วจะไม่เข้าสู่เงื่อนไข 5 ข้อของการแต่งงานตามหลักอิสลาม และถ้าเจ้าสาวนับถือศาสนาอื่น ก่อนมานับถือศาสนาอิสลามหรือคนในครอบครัวยังคงนับถือศาสนาเดิมอยู่ก่อนการแต่งงานจะต้องแต่งตั้งผู้อื่นให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองแทน ผู้แทนอาจเป็นครู ที่สอนศาสนาให้ก็ได้หรือเป็นผู้รู้ที่เคารพนับถือก็ได้เช่นกัน

คำกล่าวที่ใช้ในพิธี
คำเสนอของ วะลีย์ ซึ่งก็คือ คำกล่าวของผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาวเพื่อให้เจ้าบ่าวยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ อันมีหลักคำกล่าวที่สำคัญดังนี้ "ท่าน (ชื่อเจ้าบ่าว) กับลูกสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรที่ตกลงกันไว้" เมื่อวะลีย์กล่าวคำเสนอจบแล้วเจ้าบ่าวต้องกล่าวคำสนองว่า "ผมรับการนิกาหกับนางสาว (ชื่อเจ้าสาว) ด้วยมะฮัรตามที่ตกลงไว้" หลังจากนั้นจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน (บทที่ว่าด้วยการครองเรือน) ให้บ่าวสาวฟัง เพียงแค่นี้พิธีก็จะเสร็จสมบูรณ์ "วลีมะฮ" การเลี้ยงฉลองการแต่งงาน การเลี้ยงฉลองไม่จำเป็นต้องทำในวันเดียวกันกับวันนิกาหก็ได้ แต่การเลี้ยงฉลองนั้นต้องไม่เกิน 2 วัน หลังจากมีพิธีแต่งงาน เพราะชาวมุสลิมจะเคร่งครัด ในเรื่อง ของค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษ โดยจะพยายามไม่ฟุ่มเฟือยและลดทอนความวุ่นวายให้น้อยที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า "งานเลี้ยงที่เลวคืองานเลี้ยงพิธีนิกาหและเลี้ยงเฉพาะคนรวย เพราะศาสนาอิสลามถือว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน" สามี-ภรรยาที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม สามี จะต้องเป็นผู้มอบความรัก ความห่วงใย ให้เกียรติ และความเสมอภาค ให้แก่ภรรยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สามีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ภรรยา จะต้องให้เกียรติ ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อสามี รวมถึงการรู้จักปรนนิบัติเอาอกเอาใจสามี อย่างสม่ำเสมอ ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สามีต้องระเห็จไปแสวงหาความสุขนอกบ้านนั่นเอง

ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม
หลักศาสนาอิสลามจะไม่ยอมเชื่อถือโชคลาง (ฤกษ์ยามในการแต่งงาน) เป็นอันขาด นอกจากนี้ชาวมุสลิมจะไม่ยอมให้มีการแห่ใด ๆ ทั้งสิ้นในพิธีแต่งงาน อย่างไรก็ดีมีข้อควรศึกษามากมายที่ "เจ้าสาวอิสลาม" ควรทราบ ซึ่งได้แก่
1. มุสลิมใหม่เรียกว่า มุอัลลัฟ
2. เมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วไปงานศพได้ แต่ห้ามร่วมพิธี
3. ศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่นับถือ แต่ต้องเป็นการปฏิบัติตามทุกอย่างในชีวิต
4. นอกจากไม่รับประทานหมูแล้วต้องไม่ดื่มเหล้า และจะต้องทำละหมาด 5 เวลา และไม่ล่วงละเมิดจับมือหญิงสาวผู้ไม่ใช่ภรรยาของตน
5. สตรีที่ดีคือสตรีที่เรียก มะฮัร (สินสอด) จากฝ่ายชายน้อยที่สุด
6. หลังแต่งงาน มะฮัร (สินสอด) ต้องเป็นของฝ่ายหญิงครึ่งหนึ่งก่อน จนกว่าจะได้อยู่ด้วยกันโดยพฤตินัยจึงเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมด หลังแต่งงานแล้วหากมิได้มีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยากันจริง ๆ มะฮัรจะตกเป็นของผู้หญิงเพียงครึ่งเดียว
พิธีการแต่งงานแบบจีน พิธีการแต่งงานแบบเกาหลี พิธีการแต่งงานแบบอินเดีย พิธีการแต่งงานแบบคริสต์ พิธีการแต่งงานแบบอิสลาม
วิธีมัดใจผู้หญิงราศีต่างๆ
ผู้หญิงราศีมังกร ผู้หญิงราศีกุมภ์ ผู้หญิงราศีมีน ผู้หญิงราศีเมษ ผู้หญิงราศีพฤษภ ผู้หญิงราศีเมถุน
ผู้หญิงราศีกรกฎ ผู้หญิงราศีสิงห์ ผู้หญิงราศีกันย์ ผู้หญิงราศีตุลย์ ผู้หญิงราศีพิจิก ผู้หญิงราศีธนู
วิธีมัดใจผู้ชายราศีต่างๆ
ผู้ชายราศีมังกร ผู้ชายราศีกุมภ์ ผู้ชายราศีมีน ผู้ชายราศีเมษ ผู้ชายราศีพฤษภ ผู้ชายราศีเมถุน
ผู้ชายราศีกรกฎ ผู้ชายราศีสิงห์ ผู้ชายราศีกันย์ ผู้ชายราศีตุลย์ ผู้ชายราศีพิจิก ผู้ชายราศีธนู
มีวิธีหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2021 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese