ราศีสิงห์ (Leo จากภาษาลาติน แปลว่า สิงโต) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 5 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีกรกฎและราศีกันย์ มีสัญลักษณ์เป็น สิงโต ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีสิงห์นั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน
ธาตุ : ไฟ (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ และ ราศีธนู) กลุ่มราศีธาตุไฟ จะแสดงถึงการกระทำ การมีเสน่ห์เร้าร้อน และพลังงาน เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะคลุมไฟ ธาตุน้ำจะดับไฟ แต่สำหรับการคู่กับธาตุลมแล้วจะทำให้ไฟโหมกระหน่ำและมีชีวิตชีวาขึ้น
ลักษณะนิสัย: แบบสังคม (เช่นเดียวกับ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ และ ราศีพฤศจิก) จากสัญลักษณ์ประจำของชาวราศีสิงห์แล้ว ทั้งหมดล้วนแสดงถึง จุดศูนย์กลาง ทั้งสิ้น ชาวราศีสิงห์จึงชอบการเป็นจุดสนใจ มีคนแวดล้อมและให้เขาหรือเธอเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ชาวราศีสิงห์ มีความภูมิใจในตนเอง และ รัก การแสดงออก ทางด้านต่างๆและพวกเขาสามารถทำได้ดีอีกด้วย เนื่องจากเป็นราศีธาตุไฟซึ่งบ่งบอกถึง การมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร อีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่ทำให้คนเข้ามาอยู่รอบๆชาวราศีสิงห์ คือการที่ เขาหรือเธอมีจิตใจกว้างขวาง มีน้ำใจ แต่การที่ชอบเป็นจุดศูนย์กลางตลอดเวลา ทำให้ชาวราศีสิงห์ ยึดตัวเอง เป็นใหญ่มากจนเกินไป