ราศีเมถุน (Gemini จากภาษาลาติน แปลว่า ฝาแฝด) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่ 3 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่ม ดาวราศีพฤษภและราศีกรกฎ มีสัญลักษณ์ เป็นฝาแฝด ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีเมถุนนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม
ธาตุ : ลม (เช่นเดียวกับ ราศีตุลย์ และ ราศีกุมภ์) กลุ่มราศีธาตุลม จะแสดงถึงความคิด ทัศนคติ และการสื่อสาร เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุดิน จะบดบังลม ธาตุน้ำจะขวางทางของลม แต่สำหรับการคู่กับธาตุไฟแล้วจะทำให้ลมยกตัวสูงขึ้น และลอยได้ดีขึ้น
ลักษณะนิสัย: แบบส่วนตัว (เช่นเดียวกับ ราศีเมษ ราศีพฤษภ และ ราศีกรกฎ) ชาวราศีเมถุนมีบุคลิก 2 แบบ เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ประจำราศีคือ ฝาแฝด แต่เนื่องจาก การมีหลายบุคลิกทำให้ชาวราศีเมถุน มีความสามารถเกี่ยวกับ การสื่อสารเป็นพิเศษ และออกสังคมเก่ง รวมถึงความสามารถในการใช้ความคิด นอกจากนั้น ชาวราศีเมถุนยังมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆด้วย แต่เนื่องจากการมีคน 2 คนในร่างเดียวทำให้ในบางครั้ง ชาวราศีเมถุนตัดสินใจลำบาก กลายเป็นคน หลายจิตหลายใจ อารมณ์ไม่คงที่คนรอบข้างจะไม่สามารถตามอารมณ์ และบุคลิกของเขาหรือเธอได้ทัน