ราศีมีน (Pisces จากภาษาลาติน แปลว่า ปลา-พหุพจน์) เป็นกลุ่มดาวจักรราศีสุดท้าย ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างกลุ่มดาวราศีกุมภ์ และราศีเมษ มีสัญลักษณ์เป็น ปลา 2 ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมีนนั้น ในแบบสายนะ จะครอบคลุมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะ จะครอบคลุม ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 13 เมษายน
ธาตุ : น้ำ (เช่นเดียวกับ ราศีกรกฎ และ ราศีพฤศจิก) กลุ่มราศีธาตุน้ำ จะแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ ความมีตัวตนและอารมณ์ เมื่อเข้าคู่กับกลุ่มราศีธาตุอื่นแล้ว ธาตุไฟจะทำให้น้ำเดือด ธาตุลมจะทำให้น้ำระเหย แต่สำหรับการคู่กับธาตุดินแล้วจะช่วยกำหนดเส้นทางและกำหนดรูปร่างให้น้ำไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ลักษณะนิสัย: ชาวราศีมีนมักจะล่องลอยไปตามกระแสของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่าย แต่ด้วยลักษณะนิสัยดังกล่าว ทำให้ชาวราศีมีน เข้าใจและยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ดี นอกจากนั้นยังมักที่จะคิดจินตนาการสิ่งต่างๆ เพ้อฝันถึงสิ่งที่ตนเองชอบ จึงทำให้ชาวราศีมีนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูง และ หลายครั้งหลายคราว ชาวราศีมีนก็มักแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูงโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่เขา หรือเธอต้องการที่จะนึกถึง หรือฝันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ที่เขาสนใจ แต่ก็เนื่องด้วย จากการที่พวกเขาปล่อยตัวเองลอยไปตามกระแสของสิ่งรอบได้ง่ายบางครั้งทำให้ ชาวราศีมีนรู้สึกเจ็บปวดและหดหู่ได้ง่าย ถ้าเรื่อง เหล่านั้นเข้ามา ทำร้ายจิตใจของพวกเขา และมักจะโทษตัวเองหลายครั้งหลายคราวถ้าหากเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น