ชาวญี่ปุ่น นิสัย การแต่งงาน
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
 
นิสัยชาวญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่นนั้นมีวินัยในการทำงานสูงมาก มีความรับผิดชอบสูงมาก และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ นิสัยของผู้ชายญี่ปุ่น (โดยพื้นฐานไม่ใช่คนโรแมนติก) ที่แต่งงานแล้วจะค่อยข้างเฉย เเต่ต่างคนก็มีนิสัยที่เเตกต่างกันไป

 
การแต่งงาน กับชาวญี่ปุ่น

การจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น สามารถทำได้ 2 วิธี
1. จดทะเบียนที่ประเทศไทยก่อน แล้วจึงแจ้งทางญีุ่ปุ่น
2. จดทะเบียนที่ญี่ปุ่นก่อน แล้วจึงแจ้งประเทศไทย
ซึ่งก็ถือเป็นหลักสากล ว่าต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศไหน ส่วนอีกประเทศก็เป็นการแจ้งให้ทราบเฉยๆ ว่าเราได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ใช่ว่าจดทะเบียนที่ไทย แล้วจะต้องไปจดที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะ ถ้าทำแบบนี้จะถือเป็นการจดทะเบียนซ้อน อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เราว่าจะเลือกแบบไหนดี ถ้าจดที่ไทยก่อน เราก็จะได้ทะเบียนสมรสเหมือนคนอื่นเค้า แต่ถ้าจดที่ญี่ปุ่นเราจะไม่ได้ทะเบียนสมรส แต่จะใช้สำเนาของบันทึกฐานะแห่งครอบครัวแทน
ลองมาดูกรณีแรกก่อนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง กรณีการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อน แล้วจึงแจ้งทางญี่ปุ่น ในการจดทะเบียนสมรส ที่ไทยตอนนี้เราสามารถดำเนินการที่ สำนักงานเขตไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเขตที่เราอยู่ แต่ถ้าไปจดที่เขตอื่น จะต้องมาแจ้ง ต่อสำนักงานเขต ของเราอีกครั้งด้วย แต่กรณีที่จะจดทะเบียนกับชาวต่างชาตินั้น จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งจะขอได้จากสถานทูต ดังนั้น ก่อนจะไปเขต ก็ไปขอหนังสือรับรองความเป็นโสด ของคู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นกันก่อน เอกสารในการยื่น ขอหนังสือรับรองความเป็นโสดก็ตามนี้เลย
เอกสารสำหรับคู่สมสมชาวญี่ปุ่น
1. สำเนาทะเบียนครอบครัว (โคะเซกิโทฮ่ง)
2. หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (จูมินเฮียว)
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือรับรองรายได้
5. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา
6. ใบคำร้องในการขอหนังสือรับรอง
7. แบบสอบถาม อันนี้ให้กรอกข้อมูลเพื่อที่ทางสถานทูตนำไปพิมพ์ หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส ซึ่งก็จะบอกว่าเคยแต่งงานมาแล้ว หรือยัง เมื่อได้แต่งงานในครั้งนี้แล้วจะอยู่ที่ไหน มีบุคคลอ้างอิงมีใครบ้าง ฯลฯ
เอกสารสำหรับคู่สมรสชาวไทย
1. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
พอยื่นเสร็จแล้วเค้าก็จะนัดวันให้มารับ ตอนมายื่นขอเอกสารอาจให้คนอื่น ทำแทนก็ได้ แต่ตอนที่มารับเอกสาร คู่สมรสชาวญี่ปุ่นจะต้องมาเอง แล้วก็เซ็นต์ชื่อในเอกสารด้วย ซึ่งทางสถานทูตก็จะออกหนังสือมาให้ 2 ฉบับ คือ
1. หนังสือปฏิญาณคุณสมบัติในการสมรส
2. หนังสือรับรองความเป็นโสด
อกสารทั้ง 2 ฉบับ นี่แหละ ที่จะนำไปใช้จดทะเบียนสมรสที่เขต แต่ช้าก่อน เอกสารทั้งสองจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น เราจะต้องแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำไปรับรองการแปลที่ กรมการกงศุล (แจ้งวัฒนะ) ซึ่งในเอกสารไม่ได้ยากอะไร แปลเองก็ได้ เวลาไปที่กรมการกงศุล ก็เอาเอกสารตัวจริง และตัวที่แปลไปยื่น แล้วก็ชำระเงิน เค้าก็จะนัดวันมารับอีกที ถ้าไม่มีเวลา ก็อาจใช้บริการของร้านที่รับแปลเอกสารก็ได้ เค้าก็จะจัดการให้หมด ตั้งแต่แปล ยื่นเอกสาร รับเอกสาร แล้วก็ส่งให้เรา ทางไปรษณีย์ หรือให้ไปรับเองที่ร้าน แต่แพงมากขอบอก ถ้าเป็นไปได้ก็แปลเอง ให้ญาติไปยื่น ไปรับก็ได้ เพราะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เมื่อได้เอกสารตัวจริง และตัวที่แปลได้รับการรับรองการแปลแล้ว ก็ไปสำนักงานเขตกันได้เลย ที่สำนักงานเขต เอกสารที่ใช้ ก็จะมีบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคนไทย แล้วก็พาสปอร์ต และหนังสือรับรองความเป็นโสด พร้อมตัวที่แปล แล้วท่านก็จะได้ทะเบียนสมรสมาครอบครอง ไปแล้วทั้งที จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทำบัตรประชาชนใหม่ ไปซะทีเดียวเลยก็ดี (จะได้ไม่ต้องมาหลายรอบ) เพราะตอนนี้จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของคุณสามี ก็จะต้องให้คุณสามี เซ็นต์ยินยอมให้ใช้นามสกุลด้วย แต่นี่ยังไม่จบนะคะ เราจะต้องไปแจ้งทางญี่ปุ่นด้วยว่าได้จดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายไทยแล้ว โดยสามารถแจ้งได้ 2 ทาง
1. แจ้งที่สถานทูตญี่ปุ่น ก็กลับไปที่สถานทูตญี่ปุ่นกันอีกครั้ง พร้อมกับยื่นเอกสาร
- ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส 2 ฉบับ แล้วก็ลงชื่อทั้งสองคน อันนี้ขอที่เคาน์เตอร์ได้เลย
- สำเนาทะเบียนครอบครัว(โคะเซกิโทฮ่ง) 2 ฉบับ
- ทะเบียนสมรส (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) พร้อมฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น (ดูตัวอย่างได้ในเวปของสถานทูต)
- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) พร้อมฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น (ดูตัวอย่างได้ในเวปของสถานทูต)
2. แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ก็เตรียมเอกสาร ดังนี้
- ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส 2 ฉบับ แล้วก็ลงชื่อทั้งสองคน ไปขอจากเคาน์เตอร์ของสถานทูตญีปุ่น
- สำเนาทะเบียนครอบครัว(โคะเซกิโทฮ่ง) 1 ฉบับ
- ทะเบียนสมรส ตัวจริงพร้อมสำเนา พร้อมฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น (ไม่ต้องรับรองการแปล ดูตัวอย่างได้ในเวปของสถานทูต) และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ต้องเอาไปรับรองการแปลที่กรมการกงศุลด้วย)
- ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา พร้อมฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น (ดูตัวอย่างได้ในเวปของสถานทูต) และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ต้องเอาไปรับรองการแปลที่กรมการกงศุลด้วย)
หมายเหตุ ในกรณีที่ 2 นี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะให้ญาติที่ญี่ปุ่นดำเนินการ แทนได้หรือเปล่า ต้องลองถามที่สถานทูตอีกที ถ้ายื่นแทนได้อาจจะ ไม่จำเป็นต้องส่งทะเบียนสมรส กับทะเบียนบ้านตัวจริงๆ เดี๋ยวหายแล้ว จะยุ่งยาก แค่นี้ชื่อเราก็จะไปอยู่ในทะเบียนบ้านของญี่ปุ่น ก็เป็นอันเสร็จ

แต่ในปัจจุบันมีบริษัท ที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมากมาย เหตุผลที่ต้องจ้างบางที่เรื่องเอกสารใบรับรอง ทีีต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของคู่สมรสที่เป็นต่างปรเทศต้องถูกต้อง จะต้องไม่ต้องเสียเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ต้างๆ เพราะสถานทูตแต่ละที่ก็มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อแต่งงานแล้ว
ข้อดีการเข้าถือสัญชาติตามคู่สมรสต่างชาติ
1. ทำให้สามีภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวถือสัญชาติเดียวกัน
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรส ในฐานะคนสัญชาติประเทศนั้น
ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทยเพื่อเข้าถือสัญชาติของสามี
ผลของกฎหมาย การเสียสัญชาติไทยจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลต่างด้าว" การมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีผลตามกฎหมายไทย
1. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชื่อผู้ที่เสียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยอีกต่อไป อาทิ จะไม่สามารถ ถือบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทย
2. การเดินทางกลับประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติ ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอย ู่ในประเทศไทยได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้น
3. เนื่องจากผู้ที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว หากตกทุกข์ได้ยากหรือประสบความเดือดร้อนระหว่างอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย ต้องขอความช่วยเหลือ จากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเท่านั้น
4. สิทธิและหน้าที่สำหรับความเป็นคนไทยสิ้นสุดลง โดยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียง เลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง หมดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
6. การทำงานในประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
7. การถือครองที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดว่า " คนต่างด้าว ที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทย จะต้องนำเงินมาลงทุน ในประเทศไทยตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
8. การถือครองอาคารชุดต้องเป็นไปตาม พรบ. อาคารชุด นอกจากนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างด้าวในเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติ กฎหมาย

บัดนี้ผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติ ก็สามารถซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า เงินที่นำมาซื้อนั้นต้องเป็นของตนเอง เอาเงิน ของคนอื่นหรือเงินของสามีมาซื้อไม่ได้ และเมื่อซื้อที่ดินนั้นแล้ว ที่ดินก็จะเป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นด้วย ก่อนจะยุติเรื่องนี้ขอเสริมด้วยว่า สิทธิ การมีที่ดินนั้น ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายในภาวะย่ำแย่ จำเป็นต้อง ระดมเงินตรา จากต่างประเทศเข้าไปพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วไว ทางประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายใหม่ ให้นักลงทุนชาวต่างประเทศ นำเงินเข้ามา ลงทุน ในประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในประเทศไทย นี่เป็นกรณีคนต่างชาติจริงๆ ซึ่งแตกต่างจาก กรณีข้างต้น ที่เป็นเรื่องของ สตรีไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
 
กรณีมีการแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับและจะเป็นไปตามกฏหมายของการถือ สัญชาติที่เราถือสัญชาติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เราควรจะศึิกษา ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก แต่สิทธิประโยชน์จาก เงินแม่หม้าย และเงินเกษียรอายุของสามี อาจจะไม่มีทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส่วนหนี้สินก็ต้องระวังเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ควรรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเงินและหนี้สิน ภายในครอบครัวด้วย ไม่งั้นคุณอาจต้องรับหนี้ แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแยกทางกันในกรณีต่างๆ
มองหา ผู้ชาย มองหาผู้หญิง มองหาเกย์ มองหาผู้หญิงรักหญิง มีวิธีการหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
ดูดวงไพ่ยิปซีการงาน ดูดวงไพ่ยิปซีการเงิน ดูดวงไพ่ยิปซีความรัก ดูดวงไพ่ยิปซีการเรียน
ดูดวงไพ่ยิปซีลักษณะนิสัย ไพ่ยิปซี บนมือถือ ดูดวงไพ่ป๊อก ดูดวงไพ่ป๊อกเนื้อคู่
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2021 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese