ชาวเยอรมัน นิสัย การแต่งงาน
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
 
นิสัยชาวเยอรมัน
ชีวิตหนุ่มเยอรมันเขาก็พัฒนา และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยในทางที่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะทุกวันนี้ประเทศเยอรมนีเต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลาย เชื้อชาติ ชาวเยอรมันจึงชอบที่จะเรียนรู้และให้โอกาสคนชาติอื่นๆ มากกว่าแต่ก่อน นอกจากนั้นหนุ่มเมืองเบียร์ ยังมีนิสัยตรงไปตรงมา ราวกับ ไม้บรรทัดเหล็ก จริงใจไม่จิงโจ้ เทกแคร์(สาวๆ) ดีมาก ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วย นอกจากนี้หนุ่มเยอรมัน ยังมีความรอบคอบ ในการใช้เงินสูง รู้จักเก็บ รู้จักใช้ และมีการวางแผนชีวิตที่น่านับถือ ดังนั้นสาวๆ มั่นใจได้เลยว่าชีวิตคู่กับหนุ่มเยอรมัน จะไม่มีคำว่า กัดก้อนเกลือกินแน่ ส่วนมากผู้ชายเยอรมันที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมักประทับใจในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องความโอบอ้อมอารีและเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และมีสภาพครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น เลยทำให้หนุ่มเยอรมัน ชนชั้นกลาง เลยไปจนถึงชนชั้นล่าง ส่วนใหญ่ ใฝ่่ฝันว่า ชาตินี้จะแต่งงานกับหญิงไทยให้ได้ แต่สาวไทยต้องคำนึงถึงว่าผู้ชายเยอรมันมาเที่ยวเมืองไทยนั้น เขาใช้ชีวิตแบบจ่ายเงินง่าย ไม่คิดมาก เพราะ สกุลเงินเขา กับเรามันต่างกัน เขาใช้เงินยูโรของเยอรมัน เราใช้สกุลเงินบาท จึงอย่าหลงไหลได้ปลื้มว่าเขามีอันจะกินทุกราย ปัจจุบันผู้หญิงไทย และผู้ชายเยอรมัน มีการเรียนรู้กันมากขึ้น มีไม่น้อยที่สาวไทยทดลองไปอยู่เยอรมันก่อนแต่ง เพราะผู้ชายเยอรมันเองก็ไม่อยากแต่งๆ หย่าๆ เนื่องจากเค้า นับถือคาทอลิก ยึดถือการแต่งงานเพียงครั้งเดียว ที่สำคัญกฎหมายที่นั่นเค้าเด็ดขาดมาก หากผู้ชายลองหย่าเมีย เมื่อไหร่รับรองว่าหมดตูดแน่ๆ ซ่าไม่ได้อีกนาน ดังนั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ชายไทยหลายเท่าตัว แถมยังให้เกียรติ เคารพสิทธิ มีความซื่อสัตย์ จริงใจกับภรรยาในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แต่ทว่าน่าเสียดายที่กลุ่มผู้ชายเยอรมันที่มีการศึกษาสูงและมีฐานะดีถึงดีมากนั้น มักไม่ค่อยมองสาวๆ ต่างชาติเท่าไหร ส่วนใหญ่มักเลือกลงเอย กับผู้หญิง ชาติเดียวกัน เว้นเสียแต่ว่าทั้งคู่นั้นเรียนมาด้วยกัน ก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์มาจากเพื่อนสนิท จนกลายเป็นคู่รักในที่สุด แต่ถ้าหนุ่มๆ เยอรมันเกรดดีๆ จะเลือกสาวต่างแดนมาแต่งงานด้วย จะเลือกผู้หญิงที่มีระดับทัดเทียมกัน ทั้งเรื่องการศึกษาและฐานะ นอกจากนี้การเลือกคู่ครองของคนเยอรมัน ใช่ว่าทุกคน จะเห็นดีเห็นงามกับการเลือกคู่ครองกับผู้หญิงต่างชาติไปเสียหมด ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ชายเยอรมันหลายคน ที่ดูถูกการที่มีสามี หรือภรรยา เป็นชาวเอเชีย เพราะถือว่าคนที่มีคู่ครองเป็นชาวต่างชาตินั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในชาติ
 
การแต่งงาน กับชาวเยอรมัน

ในการขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักทะเบียนอำเภอ ในต่างจังหวัดคู่สมรสฝ่ายชาย จะต้องไปดำเนินการ ที่ประเทศของตน เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง คุณสมบัติ ในการในการมาขอจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยหรือ Ehefähigkeitszeugnis
เสียก่อน ซึ่งทางสำนักทะเบียนเยอรมันที่ฝ่ายชายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน หรือเคยอยู่ ครั้งสุดท้าย จะเป็นผู้ออกหนังสือดังกล่าวให้ แต่เงื่อนไขก็มีอยู่ว่า จะต้องนำเอกสารของฝ่ายหญิง ไปแสดงด้วย ซึ่งจะต้องผ่าน การแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยล่ามแปลที่เป็นที่ยอมรับจากและรับรอง
สถานทูตและศาลเยอรมันเท่านั้น และต้องนำเอกสารไปยื่นให้ทางสถานทูตเยอรมัน รับรองเอกสาร ไม่ปลอมแปลง หรือ Legalisation เสียก่อน ถึงจะส่งไปให้ฝ่ายชายดำเนินการยื่นขอหนังสือ รับรองคุณสมบัติฯได้ เมื่อได้เอกสารดังกล่าวมาแล้วค่อยเดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย
สำหรับฝ่ายหญิงที่มีสถานภาพเป็นโสดทางสำนักทะเบียนเยอรมันจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อออกหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ หรือ Ehefähigkeitszeugnis ประมาณ 2-3 วันทำการ เว้นแต่ฝ่ายหญิง มีสถานภาพหย่า นั่นหมายความว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ในการตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการหย่าของฝ่ายหญิง โดยทางสำนักทะเบียนเยอรมันจะเป็นผู้ส่งเอกสารไปให้ฝ่ายบริหารงานยุติธรรมประจำรัฐนั้นๆ หรือ Landesjustizverwaltung ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์ ในการตรวจสอบ แล้วค่อยส่งกลับคืนมายัง สำนักทะเบียน เพื่อออกหนังสือรับรอง คุณสมบัติฯให้ฝ่ายชายในที่สุด
หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวจากบ้านเขาแล้ว ฝ่ายชายถึงจะเดินทางมาประเทศไทยได้ เพื่อนำหนังสือรับรองคุณสมบัติฯ หรือ Ehefähigkeitszeugnis ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร ไปให้ทางสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ออกหนังสือรับรองการ ขอจดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย หรือ Konsularbescheinigung โดยจะออกเป็น ภาษาไทยและภาษาเยอรมันในฉบับเดียวกัน ใช้เวลาในการออกหนังสือรับรอง ฉบับนี้ประมาณ 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 50 ยูโร กรณีเร่งด่วน สถานทูตฯจะออกหนังสือรับรองนี้ให้เลยทันที
จากนั้นคู่หมั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถเดินทางไปพร้อมกับหนังสือรับรองจากสถานทูตเยอรมัน และไปยื่นคำร้องเพื่อขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก ได้ทันที โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าแต่อย่างใด กรณีที่ท่านมีจุดประสงคที่์จะไปจดทะเบียนสมรสที่เขตอื่น ในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด จะต้องนำหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนสมรส หรือ Konsularbescheinigung ไปให้ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนแจ้งวัฒนะ รับรองเป็นครั้งสุดท้ายเสียก่อนถึงจะไปจดทะเบียนได้
ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนในประเทศไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเศษ เว้นแต่มีคนมาจดทะเบียนสมรส กันมากในวันเดียวกัน อาจกินเวลามากกว่านี้ก็ได้
กรณีที่ีฝ่ายชายไม่สามารถพูดภาษาไทย หรืออังกฤษได้เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่อาจขอให้มีล่ามมาแปล เป็นภาษาไทยด้วย สำนักงานแปลของเรา มีบริการล่ามแปลนอกสถานที่ให้ท่านด้วย และหลังเสร็จสิ้นพิธีการจดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านจะได้รับต้นฉบับหนังสือสำคัญการสมรส คร. 3 หรือ Heiratsurkunde และ ทะเบียนสมรส คร. 2 หรือ Heiratsregister เป็นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อยอย่างละ 2 ชุด จากนายทะเบียน
โปรดตรวจทานข้อมูลส่วนตัวของท่านในใบสมรสทั้งหมดก่อนออกจากสำนักทะเบียนอย่างละเอียดหากมีข้อผิดพลาดใดๆ ก็สามารถแก้ไขได้ทันที ท่านจะได้ไม่เสียเวลา
ขั้นตอนสุดท้ายคือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามสามีไปพำนักอยู่ประเทศเยอรมัน หรือ Antragauf Familienzusammenführung ที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตเยอรมัน ซี่งจะต้องโทรนัดขอคิว ยื่นวีซ่าก่อน โดยผ่านทาง Call Centre ของสถานทูตเยอรมัน นาทีละ 9 บาท โทร 1900222343
ในการโทรนัดคิวนั้น ท่านต้องบอกชื่อตัว นามสกุล เลขหนังสือเดินทาง และเบอร์โทรติดต่อกลับ และจดรหัสนัดคิว วันเวลาที่นัดยื่นวีซ่าตามลำดับ ส่วนในใบกรอกคำร้องขอยื่นวีซ่าฯ จะต้องแนบ หนังสือสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 พร้อมคำแปลเป็นภาษาเยอรมัน และ
ใบผ่านการสอบภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน หรือ Zertifikat Deutsch A1 มายื่นด้วย

ในวันไปยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะทำการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง หรือ Legalisation หนังสือสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 ให้ได้ทันที
คำร้องขอวีซ่าติดตามสามีของท่าน ก็จะถูกส่งเรื่องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตของฝ่ายชาย หรือ Ausländeramt หรือ Ausländerbehörde ในประเทศเยอรมัน เพื่อพิจารณาไปตามขั้นตอน ซึ่งระยะเวลาในการออกวีซ่า โดยเฉลี่ยประมาณ 3-8 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้ก็แล้ว
แต่กรณี เมื่อวีซ่าออกแล้วทางสถานทูตจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์เอง โปรดนำหนังสือเดินทาง มารับวีซ่าที่สถานทูตฯได้ทันทีที่วีซ่าออก พร้อมบอกเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยว่าท่านประสงค์ จะเดินทางไปประเทศเยอรมันเมื่อไร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นคำร้องขอจดทะเบียนในประเทศไทย:
เอกสารฝ่ายคู่หมั้นเยอรมัน: หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
เอกสารฝ่ายคู่หมั้นไทย มีดังนี้:
• สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองสถานที่เกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิด
• สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร. 14 หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1 หรือ 14/2
• หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (ห้ามเกิน 6 เดือน)
• หนังสือรับรองทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพฯ (ห้ามเกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ช. 3 (ถ้ามี)
• ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล ช. 1, 2 หรือ 5 (ถ้ามี)
• กรณีสมรส: ทะเบียนสมรส ค.ร. 2 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
• กรณีหย่า: ใบสำคัญการหย่า ค.ร. 7
• กรณีหย่า: ทะเบียนการหย่า ค.ร. 6 (ส่วนใหญ่จะมี 2 หน้า)
• กรณีเป็นหม้าย: มรณบัตร ท.ร. 4/1

แต่ในปัจจุบันมีบริษัท ที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมากมาย เหตุผลที่ต้องจ้างบางที่เรื่องเอกสารใบรับรอง ทีีต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของคู่สมรสที่เป็นต่างปรเทศต้องถูกต้อง จะต้องไม่ต้องเสียเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ต้างๆ เพราะสถานทูตแต่ละที่ก็มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อแต่งงานแล้ว
ข้อดีการเข้าถือสัญชาติตามคู่สมรสต่างชาติ
1. ทำให้สามีภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวถือสัญชาติเดียวกัน
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรส ในฐานะคนสัญชาติประเทศนั้น
ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทยเพื่อเข้าถือสัญชาติของสามี
ผลของกฎหมาย การเสียสัญชาติไทยจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลต่างด้าว" การมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีผลตามกฎหมายไทย
1. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชื่อผู้ที่เสียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยอีกต่อไป อาทิ จะไม่สามารถ ถือบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทย
2. การเดินทางกลับประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติ ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอย ู่ในประเทศไทยได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้น
3. เนื่องจากผู้ที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว หากตกทุกข์ได้ยากหรือประสบความเดือดร้อนระหว่างอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย ต้องขอความช่วยเหลือ จากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเท่านั้น
4. สิทธิและหน้าที่สำหรับความเป็นคนไทยสิ้นสุดลง โดยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียง เลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง หมดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
6. การทำงานในประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
7. การถือครองที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดว่า " คนต่างด้าว ที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทย จะต้องนำเงินมาลงทุน ในประเทศไทยตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
8. การถือครองอาคารชุดต้องเป็นไปตาม พรบ. อาคารชุด นอกจากนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างด้าวในเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติ กฎหมาย

บัดนี้ผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติ ก็สามารถซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า เงินที่นำมาซื้อนั้นต้องเป็นของตนเอง เอาเงิน ของคนอื่นหรือเงินของสามีมาซื้อไม่ได้ และเมื่อซื้อที่ดินนั้นแล้ว ที่ดินก็จะเป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นด้วย ก่อนจะยุติเรื่องนี้ขอเสริมด้วยว่า สิทธิ การมีที่ดินนั้น ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายในภาวะย่ำแย่ จำเป็นต้อง ระดมเงินตรา จากต่างประเทศเข้าไปพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วไว ทางประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายใหม่ ให้นักลงทุนชาวต่างประเทศ นำเงินเข้ามา ลงทุน ในประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในประเทศไทย นี่เป็นกรณีคนต่างชาติจริงๆ ซึ่งแตกต่างจาก กรณีข้างต้น ที่เป็นเรื่องของ สตรีไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
 
กรณีมีการแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับและจะเป็นไปตามกฏหมายของการถือ สัญชาติที่เราถือสัญชาติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เราควรจะศึิกษา ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก แต่สิทธิประโยชน์จาก เงินแม่หม้าย และเงินเกษียรอายุของสามี อาจจะไม่มีทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส่วนหนี้สินก็ต้องระวังเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ควรรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเงินและหนี้สิน ภายในครอบครัวด้วย ไม่งั้นคุณอาจต้องรับหนี้ แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแยกทางกันในกรณีต่างๆ
มองหา ผู้ชาย มองหาผู้หญิง มองหาเกย์ มองหาผู้หญิงรักหญิง มีวิธีการหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
ดูดวงไพ่ยิปซีการงาน ดูดวงไพ่ยิปซีการเงิน ดูดวงไพ่ยิปซีความรัก ดูดวงไพ่ยิปซีการเรียน
ดูดวงไพ่ยิปซีลักษณะนิสัย ไพ่ยิปซี บนมือถือ ดูดวงไพ่ป๊อก ดูดวงไพ่ป๊อกเนื้อคู่
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2021 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese