ชาวฝรั่งเศส นิสัย การแต่งงาน
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
 
นิสัยชาวฝรั่งเศส
หนุ่มฝรั่งเศสมีดีตรงที่มีความรับผิดชอบสูงไม่แพ้ชาติใด และด้วยบรรยากาศ ในประเทศที่สุดแสน จะโรแมนติกจึงทำให้หนุ่มหล่อเมืองดินแดนน้ำหอมนี้ ซึมซับความโรแมนติกมาไว้เป็นนิสัยแบบเต็มๆ ผู้ชายฝรั่งเศสจะพิถีพิถันมากในเรื่องการแต่งตัว ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม ต้องดูดีตลอด บางครั้งของใช้ อาจไม่ต้องแพง แต่ต้องดูดีมีสกุล แต่ไม่ได้หมายความว่าหนุ่มฝรั่งเศสจะฟุ่มเฟือยไปซะหมด โดยทั่วๆไปแล้วหนุ่มชาตินี้มีรสนิยมสูง เพราะ ประเทศ ฝรั่งเศส มีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ดี หรูหรา มีระดับ และมีความเป็นชาตินิยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย ดังนั้นผู้ชายฝรั่งเศสจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง หากคนภายนอกมอง อาจคิดว่าเห็นแก่ตัวนิดๆ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเขาจะเอาใจใส่มาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัว ต้องมาก่อน เป็นอันดับแรก เรื่องอื่นค่อยว่ากันตามคิว แต่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาหนุ่มๆ เมืองน้ำหอมอาจมีบ้างเจ้าชู้ ตามประสาผู้ชาย พายเรือทั่วไป ซึ่งเขาจะถนัดในการโปรยเสน่ห์ให้สาวๆ เคลิบเคลิ้มแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะไม่ว่าผู้ชายชาติไหนก็ต้องชอบสาวๆ ผู้ชายฝรั่งเศส นับว่าเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียว เพราะพูดจาก็แสนหวานหู สุภาพ เรียกว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง สาวไหนไม่รักก็บ้าแล้ว แต่ถ้าแต่งงานแล้ว เค้าจะเป็นคนที่รักครอบครัวมาก ให้เกียรติภรรยาไม่นิยมมีภรรยาพร้อมกันทีละหลายๆ คนหลายตำแหน่ง จึงลืมไปได้เลยว่าหนุ่มฝรั่งเศสจะมีเมียน้อย (ไม่เหมือนหนุ่มไทยไม่ชอบมีเมียน้อย เลยมีมันซะเยอะเลย) นอกจากนั้นยังชอบพาภรรยาไปอวดโฉมตามงานต่างๆ ออกหน้าออกตางานสังคมไม่ขาด ไม่เหมือนชายไทยชอบเก็บเมียไว้บ้านจนทึนทึก แล้วควงกิ๊กไปแทน แต่ทว่าถึงคราวเตียงหัก อย่าคิดว่าจะมีกาวดีมาต่อให้ติดได้ เพราะผู้ชายฝรั่งเศส จะถือคติ เลิกแล้วเลิกเลย ไม่มีเกียร์ถอยหลังแน่นอน
 
การแต่งงาน กับชาวฝรั่งเศล

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประจำตัว ถ้าเป็นบัตรรุ่นใหม่ ที่มีภาษาอังกฤษ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
2. สำเนาพาสปอร์ต ไม่ต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส


3. สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
4. สำเนาหย่า ถ้ามี (ต้องแปล)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ (ต้องแปล)
6. สำเนาใบเกิด (ต้องแปล) ถ้าหาไม่เจอต้องไปหาที่อำเภอที่ตัวเองเกิด และขอคัดสำเนา
7. หนังสือรับรองโสด ต้องไปขอที่อำเภอ ที่เรามีชื่ออยู่ (เพื่อแสดงว่าเราไม่มีพันธะ) และต้องให้คนที่รับราชการ ตั้งแต่ ซี 4 ขึ้นไปรับรอง อาจเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ บางอำเภอต้องการรูปด้วย ก็เตรียมไป รูป 2 นิ้ว 2 รูป
ส่วนของเจ้าบ่าว เขาก็เตรียมส่วนเอกสารของเขา ถ้าครบ นำเอกสารพร้อมแปล ไปยื่นที่สถานฑูตฝรั่งเศส ถนนเจริญกรุง (ใกล้โรงแรมโอเรียลเต็ล)...จากนั้น เขาจะนัดไปรับเอกสาร ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เมื่อได้เอกสารแล้ว ต้องนำไปประทับตรารับรองที่กงศุล (หลักสี่) เมื่อไปถึงกงศุล ให้เจ้าบ่าว กรอกเอกสารและกดช่องที่ 2 (ช่องด่วน) ถ้ากดผิดอาจต้องมารับวันถัดไป หรืออีก 2-3 วัน โดยเสียค่าธรรมเนียม ประมาณ 800 บาท เมื่อสถานกงศุล รับรองแล้ว เราก็นำหลักฐานไปจดทะเบียนได้เลย ส่วนมาก จะไปกันที่ บางรัก เพราะว่าเขาชำนาญกับชาวต่างประเทศ ไม่ต้องอธิบายกันยืดยาว โดยต้องคิดก่อนว่า คุณจะเปลี่ยนนามสกุล ตามสามีหรือไม่?php คุณอยู่กันมาก่อน นานเท่าไหร่ หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันมาก่อน จะใช้นาง หรือ นางสาว หลังจากแต่งงานกัน จากนั้น เขาก็จะทำการจดทะเบียนสมรสให้ ที่บางรักจะมีเล่มสมุดน่ารักให้ด้วย เมื่อได้ใบทะเบียนสมรสมาแล้ว เราต้องนำ ไปประทับตรารับรอง ที่สถานกงศุล (หลักสี่) อีกครั้ง เอกสารที่ต้องแปล รวมทั้งหนังสือรับรองโสดด้วย ต้องนำไปแปลตามที่สถานฑูต ฝรั่งเศสรับรอง แต่ที่ดีแปลที่ Alliance Francaise เนื่องจากราคาไม่แพงเท่าไหร่ ราคาจะเริ่มจากแผ่นละ 500-700 บาท และเขาจะมีตราประทับให้

แต่ในปัจจุบันมีบริษัท ที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมากมาย เหตุผลที่ต้องจ้างบางที่เรื่องเอกสารใบรับรอง ทีีต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของคู่สมรสที่เป็นต่างปรเทศต้องถูกต้อง จะต้องไม่ต้องเสียเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ต้างๆ เพราะสถานทูตแต่ละที่ก็มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อแต่งงานแล้ว
ข้อดีการเข้าถือสัญชาติตามคู่สมรสต่างชาติ
1. ทำให้สามีภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวถือสัญชาติเดียวกัน
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรส ในฐานะคนสัญชาติประเทศนั้น
ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทยเพื่อเข้าถือสัญชาติของสามี
ผลของกฎหมาย การเสียสัญชาติไทยจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลต่างด้าว" การมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีผลตามกฎหมายไทย
1. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชื่อผู้ที่เสียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยอีกต่อไป อาทิ จะไม่สามารถ ถือบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทย
2. การเดินทางกลับประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติ ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอย ู่ในประเทศไทยได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้น
3. เนื่องจากผู้ที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว หากตกทุกข์ได้ยากหรือประสบความเดือดร้อนระหว่างอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย ต้องขอความช่วยเหลือ จากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเท่านั้น
4. สิทธิและหน้าที่สำหรับความเป็นคนไทยสิ้นสุดลง โดยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียง เลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง หมดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
6. การทำงานในประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
7. การถือครองที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดว่า " คนต่างด้าว ที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทย จะต้องนำเงินมาลงทุน ในประเทศไทยตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
8. การถือครองอาคารชุดต้องเป็นไปตาม พรบ. อาคารชุด นอกจากนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างด้าวในเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติ กฎหมาย

บัดนี้ผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติ ก็สามารถซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า เงินที่นำมาซื้อนั้นต้องเป็นของตนเอง เอาเงิน ของคนอื่นหรือเงินของสามีมาซื้อไม่ได้ และเมื่อซื้อที่ดินนั้นแล้ว ที่ดินก็จะเป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นด้วย ก่อนจะยุติเรื่องนี้ขอเสริมด้วยว่า สิทธิ การมีที่ดินนั้น ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายในภาวะย่ำแย่ จำเป็นต้อง ระดมเงินตรา จากต่างประเทศเข้าไปพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วไว ทางประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายใหม่ ให้นักลงทุนชาวต่างประเทศ นำเงินเข้ามา ลงทุน ในประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในประเทศไทย นี่เป็นกรณีคนต่างชาติจริงๆ ซึ่งแตกต่างจาก กรณีข้างต้น ที่เป็นเรื่องของ สตรีไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
 
กรณีมีการแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับและจะเป็นไปตามกฏหมายของการถือ สัญชาติที่เราถือสัญชาติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เราควรจะศึิกษา ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก แต่สิทธิประโยชน์จาก เงินแม่หม้าย และเงินเกษียรอายุของสามี อาจจะไม่มีทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส่วนหนี้สินก็ต้องระวังเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ควรรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเงินและหนี้สิน ภายในครอบครัวด้วย ไม่งั้นคุณอาจต้องรับหนี้ แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแยกทางกันในกรณีต่างๆ
มองหา ผู้ชาย มองหาผู้หญิง มองหาเกย์ มองหาผู้หญิงรักหญิง มีวิธีการหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
ดูดวงไพ่ยิปซีการงาน ดูดวงไพ่ยิปซีการเงิน ดูดวงไพ่ยิปซีความรัก ดูดวงไพ่ยิปซีการเรียน
ดูดวงไพ่ยิปซีลักษณะนิสัย ไพ่ยิปซี บนมือถือ ดูดวงไพ่ป๊อก ดูดวงไพ่ป๊อกเนื้อคู่
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2021 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese