ชาวอังกฤษ นิสัย การแต่งงาน
Back to main page
Home Member page / Log in Sign Up
 
 
 
 
นิสัยชาวอังกฤษ
ขึ้นชื่อว่าเมือง ผู้ดีอังกฤษ หนุ่มอังกฤษจึงเป็นพวกผู้ดีสมชื่อ สุขุมนุ่มลึก ดูดีมีสกุล ไม่ค่อยทำตัวขี้เล่นให้เสียฟอร์มเป็นอันขาด ผู้ชายอังกฤษ มักเป็นพวกซีเรียส จริงจังกับชีวิตมาก ดังนั้นบุคลิก แบบหนุ่มๆไทย คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองที่จะทำให้สาวๆ ขำกลิ้งจนระทวยนะไม่มีทางพบเห็น ในหนุ่มอังกฤษ นักหรอก สาวๆทั้งหลายมั่นใจได้เลยว่าหนุ่มอังกฤษจะไม่สำมะเลเทเมาเละเทะ ให้เห็นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากโชคร้าย ก็อาจเจอ หนุ่มอังกฤษ หลายราย เป็นพวกเห็นแก่ตัวสุดๆ ชอบโชว์ออฟว่าตัวเองเป็นแฟมิลี่แมน หรือหัวหน้าครอบครัวในฝัน แต่ที่แท้มันก็แค่การสร้างภาพ หรือทำไปตามหน้าที่เท่านั้น เพราะในประเทศอังกฤษ ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ทุกคนจึงต้องทำงานแข่งกับเวลากันหมด ดังนั้นหัวหน้าครอบครัวทั้งหลาย อาจไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเมียเท่าที่ควร ตระหนี่ มัธยัสถ์ ประหยัด ถึงขั้นขี้เหนียว คือคำจำกัดความของผู้ชายอังกฤษที่เหมาะสมที่สุด เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เขาจะตระหนี่มาก ต้องคิดทุกครั้งทุกเรื่องที่จ่าย เมื่อคบกันแล้วพยายามอย่าหวังว่าเค้าจะซื้อของแพงๆ มาประเคนให้ และถ้าแต่งงานด้วยกันแล้ว ก็คงไม่สามารถฟุ้งเฟ้อ อย่าฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบวิคตอเรีย เบ็กแฮมอย่างแน่นอน ฉะนั้นสาวๆ ที่แต่งงานกับหนุ่มอังกฤษ จึงอาจไม่ได้เป็นคุณนาย นั่งนับเงินดังที่คิดไว้ ส่วนใหญ่แต่งงานแล้วต้องช่วยกันทำมาหากิน ที่โน่นคนอังกฤษจัดว่าเป็นเสือยิ้มยาก หน้าตาเลยดูเครียดตลอด หลักๆแล้ว ก็คงมาจากฟอร์มจ้ด นั่นแหละไม่มีอะไร และที่สำคัญหนุ่มๆ ชาตินี้จะนึกถึงตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยนึกถึงระบบสถาบันครอบครัว เพราะประเทศเขา จะถนัดแบบต่างคนต่างอยู่ ตรงกันข้ามกับคนไทยที่รักและเอาใจใส่ครอบครัวพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง จนอบอุ่น แต่ถ้าสาวไทย คิดจะเข้าหาหนุ่มอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะหนุ่มอังกฤษนั้นเป็นพวกเปิดใจ ก็แค่ยอมๆ ทนๆ กับฟอร์มเค้าหน่อยแล้วกัน
 
การแต่งงาน กับชาวอังกฤษ

เอกสารและขั้นตอนการจดทะเบียนในเมืองไทย เอกสารของแฟนที่ต้องดำเนินการก่อนจดทะเบียนสมรสมีขั้นตอนนดังนี้
1. พิมพ์ใบ Affirmation of freedom to marry สามารถดาวโหลดได้จากเวปไซต์ของสถานททูต
2. นำฟอร์มที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมพาสปอร์ตและสำเนาพาสปอร์ต ไปยื่นที่แผนกกงสุล สถานทูตอังกฤษ เสียค่าธรรมเนียม 3,500 บาท นัดรับวันถัดไป เวลา 9.00 น. (ตามคิว)
3. รับฟอร์มที่รับรองโดยสถานทูตเรียบร้อยแล้ว นำไปแปลเป็นภาษาไทย
4. นำต้นฉบับภาษาอังกฤษที่รับรองโดยสถานทูต และต้นฉบับภาษาไทย(ใบที่แปล)ไปรับรองที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โทร.0-2575-1056-59 เวลาทำการ 8.30-11.30 และ 13.00-15.30 น.
- ค่าธรรมเนียมกรณีไม่ด่วน 400.- บาท รับภายใน 2 วันทำการถัดไป
- ค่าธรรมเนียมกรณีเร่งด่วน 800.- บาท รับภายใน 2-3 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้วันจดทะเบียนสมรส
ของแฟน
- ใบรับรองความโสด
- พาสปอร์ตตัวจริง+สำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
- สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีการเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด 1 ใบ
ของเรา
-บัตรประชาชน + สำเนา 2 ชุด
-ทะเบียนบ้าน + สำเนา 1 ชุด
อื่นๆ
- พยาน 2 คน
- ล่าม 1 คน
ล่ามและพยาน ถ้าจดที่เขตบางรัก หรือหลักสี่ อาจนำไปแค่ 1 คน ที่สามารถเป็นทั้งล่ามและพยานได้ หรือ ไม่ใช้ก็ได้ ถ้าไปเขตอื่น ต้องมีตามนั้น
ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส
- กรอกใบคำร้อง ใบคำร้องนี้เป็นเอกสารที่ฝ่ายผู้ชายจะต้องกรอก ข้อมูลจากหนังสือรับรองความโสด ซึ่งเราจะต้องเป็นคนกรอกข้อมูลแทน 2 หน้ากระดาษ
- กรอกใบคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกประวัติครอบครัว 2 ใบ และแนบเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้ว
- ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อออกใบสำคัญการสมรส (คร.3 ใบที่มีลายดอกไม้ สีชมพู) และทะเบียนสมรส(คร.2)
- นายทะเบียนสอบถาม และชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเอกสาร
- นำคร.2 ไปถ่ายเอกสารจำนวน 4 ชุด เพื่อนำมาให้นายทะเบียนรับรอง
- จ่ายค่าธรรมเนียม 40 บาท
ขั้นตอนการจดทะเบียนประมาณ 30 นาที
ขั้นตอนและเอกสารในการขอ Swarn Translation หรือ Legalisation ที่สถานทูตอังกฤษ
1. นำใบ คร.2 (ใบจริงที่ถ่ายเอกสารและเซ็นโดยนายทะเบียน) และ คร.3 (สำเนา) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. นำคร. 2 และ 3. + ใบแปลภาษาอังกฤษ ไปรับรองที่กองสัญชาติฯ ค่าใช้จ่ายเหมือนรับรอง ใบรับรองความโสด
3. เมื่อรับรองแล้ว นำทั้งชุดไปยื่นที่กงสุล สถานทูตอังกฤษ พร้อมสำเนาพาสปอร์ตของผู้ยื่น ค่าใช้จ่าย 1,425.- บาท/เอกสาร (คร.2 และ คร.3 รวมเป็น 2,850) และรับคืนเวลา 9.00 น. วันถัดไป
เอกสารและขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
1. ติดต่อที่อำเภอ หรือเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2. เอกสารที่ยื่นใช้ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมกับคร.2, คร 3. และสำเนา คร.2 และ คร.3 จำนวน 1 ชุด
3. เจ้าหน้าที่สลักหลักแก้ไขทะเบียนบ้านและ คำนำหน้า และนามสกุล
4. ทำบัตรประชาชนใหม่ ค่าธรรมเนียม 25 บาท
ต้องแก้ไขภายใน 60 วันนับจากวันจดทะเบียน

แต่ในปัจจุบันมีบริษัท ที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสมากมาย เหตุผลที่ต้องจ้างบางที่เรื่องเอกสารใบรับรอง ทีีต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของคู่สมรสที่เป็นต่างปรเทศต้องถูกต้อง จะต้องไม่ต้องเสียเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ต้างๆ เพราะสถานทูตแต่ละที่ก็มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อแต่งงานแล้ว
ข้อดีการเข้าถือสัญชาติตามคู่สมรสต่างชาติ
1. ทำให้สามีภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวถือสัญชาติเดียวกัน
2. สามีหรือภรรยาตามกฎหมายมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรส ในฐานะคนสัญชาติประเทศนั้น
ผลทางกฎหมายกรณีสละสัญชาติไทยเพื่อเข้าถือสัญชาติของสามี
ผลของกฎหมาย การเสียสัญชาติไทยจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลต่างด้าว" การมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าวจะมีผลตามกฎหมายไทย
1. กระทรวงมหาดไทยจะตัดชื่อผู้ที่เสียสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นคนไทยอีกต่อไป อาทิ จะไม่สามารถ ถือบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางไทย
2. การเดินทางกลับประเทศไทยต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนถือสัญชาติ ต้องขอรับการตรวจลงตรา และสามารถพำนักอย ู่ในประเทศไทยได้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายไทยอนุญาตเท่านั้น
3. เนื่องจากผู้ที่เสียสัญชาติไทยมีสถานะเป็นบุคคลต่างด้าว หากตกทุกข์ได้ยากหรือประสบความเดือดร้อนระหว่างอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย ต้องขอความช่วยเหลือ จากทางการของประเทศที่ตนมีสัญชาติเท่านั้น
4. สิทธิและหน้าที่สำหรับความเป็นคนไทยสิ้นสุดลง โดยไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ หมดสิทธิในการออกเสียง เลือกตั้ง และการสมัครรับเลือกตั้ง หมดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. การประกอบอาชีพอิสระในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
6. การทำงานในประเทศไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
7. การถือครองที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน ซึ่งกำหนดว่า " คนต่างด้าว ที่ต้องการถือครองที่ดินในประเทศไทย จะต้องนำเงินมาลงทุน ในประเทศไทยตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย จึงจะสามารถ ถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่
8. การถือครองอาคารชุดต้องเป็นไปตาม พรบ. อาคารชุด นอกจากนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่ของบุคคลต่างด้าวในเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติ กฎหมาย

บัดนี้ผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติ ก็สามารถซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า เงินที่นำมาซื้อนั้นต้องเป็นของตนเอง เอาเงิน ของคนอื่นหรือเงินของสามีมาซื้อไม่ได้ และเมื่อซื้อที่ดินนั้นแล้ว ที่ดินก็จะเป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นด้วย ก่อนจะยุติเรื่องนี้ขอเสริมด้วยว่า สิทธิ การมีที่ดินนั้น ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายในภาวะย่ำแย่ จำเป็นต้อง ระดมเงินตรา จากต่างประเทศเข้าไปพยุงเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วไว ทางประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายใหม่ ให้นักลงทุนชาวต่างประเทศ นำเงินเข้ามา ลงทุน ในประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษที่จะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในประเทศไทย นี่เป็นกรณีคนต่างชาติจริงๆ ซึ่งแตกต่างจาก กรณีข้างต้น ที่เป็นเรื่องของ สตรีไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
 
กรณีมีการแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุต่างๆ
จะขึ้นอยู่กับและจะเป็นไปตามกฏหมายของการถือ สัญชาติที่เราถือสัญชาติอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการแยกทางกันด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เราควรจะศึิกษา ถ้าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก แต่สิทธิประโยชน์จาก เงินแม่หม้าย และเงินเกษียรอายุของสามี อาจจะไม่มีทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส่วนหนี้สินก็ต้องระวังเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้ว ควรรู้เรื่อง เกี่ยวกับการเงินและหนี้สิน ภายในครอบครัวด้วย ไม่งั้นคุณอาจต้องรับหนี้ แทนที่จะได้ประโยชน์จากการแยกทางกันในกรณีต่างๆ
มองหา ผู้ชาย มองหาผู้หญิง มองหาเกย์ มองหาผู้หญิงรักหญิง มีวิธีการหาเพื่อนออนไลน์ทางไหนบ้าง การหาเพื่อนออนไลน์แบบปลอดภัย
ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศล การหาเพื่อนออนไลน์ ชาวอิตาลี ชาวสวีเดน
ชาวสเปน ชาวนอร์เวย ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ชาวออสเตรเลีย
ชาวตุรกี ชาวเม็กซิกัน ชาวบรูไน ชาวบราซิล ชาวนิวซีแลนด์
 
ดูดวงไพ่ยิปซีการงาน ดูดวงไพ่ยิปซีการเงิน ดูดวงไพ่ยิปซีความรัก ดูดวงไพ่ยิปซีการเรียน
ดูดวงไพ่ยิปซีลักษณะนิสัย ไพ่ยิปซี บนมือถือ ดูดวงไพ่ป๊อก ดูดวงไพ่ป๊อกเนื้อคู่
Back to main page
 
 
 
Copyright © 2007-2021 www.thailoveeasy.com  All Rights Reserved. 
Contact with Webmaster at (webmaster@thailoveeasy.com) italian german french spanish swedish chinese japanese